Srimad Bhagwat Mahapuranam (Vistrit Bhumika, Sanskrit Shalok, anvay, Hindi Tika, Sridharswamikrt 'Bhavarthdipika' (Shridhari) Sanskrit Tika evam shridhari ki Hindi Vyakhya Sahit (9 Vols)

  • Title : Srimad Bhagwat Mahapuranam (Vistrit Bhumika, Sanskrit Shalok, anvay, Hindi Tika, Sridharswamikrt 'Bhavarthdipika' (Shridhari) Sanskrit Tika evam shridhari ki Hindi Vyakhya Sahit (9 Vols)
  • Author : Edited by Acharya Shiv Prasad Dwivedi
  • ISBN 13 : 9789386554956
  • Year : 2019
  • MRP : Rs 20000
  • Selling Price : Rs 16000
  • Discount : 20%
Add to Cart

Description