Pracyapascatyaracanaprabhedah (Sanskrit)
Dr Katmalli Leela Chandra
Rs 200
Rs 225
11% off
Shodhadarsh (Sanskrit)
Edited by Arvind Kumar Pandey
Rs 274
Rs 315
13% off
Kouhalakrta Lilavai-Kaha ka samikshanatmak Adhyaya…
Dr (Prof) Kusum Patoriya
Rs 400
Rs 460
13% off
Naishkarmyasiddhi of Shri Sureshvaracharya (Rs 210…
Translated by S S Raghavachar
Rs 250
Rs 250
0% off
Kautilya's Arthashastra: Philosophy of Strategy
Medha Bisht
Rs 846
Rs 995
15% off
Pratishakhyasamhita (Rgvedpratishakhyam, Shuklayaj…
Dr Hare Krishna Agasti
Rs 218
Rs 250
13% off
Poornawad Philosophy (Rs 110 + Rs 30 for Service C…
Edited by Prof Srinivasa Varkh…
Rs 140
Rs 140
0% off
Brahmasutrapath: Sankarabhasyanusari (Punarmudrana…
Edited by Acharya Shrinivas Va…
Rs 85
Rs 85
0% off
Chipitkachvarnam: Nam Prahsanam (Sanskrit)
Edited by Rakesh Dash and Jaid…
Rs 203
Rs 225
10% off
Bhasyakutam (Pratyakhyatasutrasangrah) (Sanskrit)
Kartika Bhagavata and Shri Gan…
Rs 291
Rs 335
13% off
Prasnikadrstih: Prasnasiromanyadharena Uttaranam S…
Dr Ashish J
Rs 291
Rs 335
13% off
Maharastrasya Vidyamanani Sanskrtniyatakalikani (S…
Kalyani Ananta Kale
Rs 170
Rs 170
0% off