Laghu Shabdendu Shekhar (Avayebhavanto Bhag) (Sans…
Acharyacharas Tej Pal Sharma
Rs 1275
Rs 1500
15% off
Danmayukha (Sanskrit)
Dr Madhav Janaradan Ratate
Rs 744
Rs 845
12% off
Shatavadhani Rachana Sanchayanam (Sanskrit)
Shatavadhani R Ganesh Compiled…
Rs 350
Rs 350
0% off
Sanskrit Parsing: Based on the Theories of Shabdab…
Amba Kulkarni
Rs 756
Rs 900
16% off
Shivajnanabodhabhashyam (Sanskrit)
Sharath Chandra Swamy
Rs 672
Rs 800
16% off
Kalhana's Rajatarangini: A Chronicle of the Kings …
M A Stein Re edited by S Jain
Rs 6560
Rs 8000
18% off
Samskrta-Mahakavyo ka Samalocanatmak Adhyayana (Sa…
Rahasvihari Dwivedi
Rs 840
Rs 1000
16% off
Manusmrti ka Samiksatmak Adhyayan (Hindi)
Dr Manju Narang
Rs 600
Rs 750
20% off
Yajnavalkya Smrti ka Vivecanatmak Adhyayan (Hindi)
Dr Manju Narang
Rs 378
Rs 450
16% off
Light on the Doctrine of Krama: A Translation of S…
Arijoy Bhattacharya
Rs 225
Rs 225
0% off
Tattvachintamani-Didhiti-Prakasa-Sarvopakarini of …
Edited by Hareram Tripathi
Rs 672
Rs 800
16% off
Srisankarragratpratayagadvaitavad (Sanskrit)
Sri Murlidhar Pandey
Rs 882
Rs 1050
16% off