Mantras: Tools for the Mind
J P Vaswani
Rs 254
Rs 299
15% off
Sri Sudharshnanushthanam: Pujanvidhi, Havanvidhi, …
Govindacharya
Rs 300
Rs 300
0% off
Sri Daksinamurti Strotram of Sri Sankaracharya: Wi…
Swami Tattvavidananda Saraswat…
Rs 378
Rs 450
16% off
Practical of Mantra (Rare Mantras)
Pt Rameshwar Mishra
Rs 250
Rs 250
0% off
Srividyacharan-Chandrika (Sanskrit & Hindi)
Pt. Damodar Dutt Mishra 'Praso…
Rs 175
Rs 175
0% off
Hindu Tantric and Sakta Literature (A History of I…
Teun Goudriaan and Sanjukta Gu…
Rs 1407
Rs 1695
17% off
Shrikalitantram (Sanskrit Text with Hindi Commenta…
Ajay Kumar Uttam
Rs 300
Rs 300
0% off
Mandapkunda Sangrah (Vimala hindi vyakhya sahit) (…
Siyaram Shastri
Rs 400
Rs 400
0% off
Brahmastravidya evam Bagalamukhi Sadhana
B P tomi
Rs 748
Rs 850
12% off
Gandharvatantram (Sanskrit text with Hindi Comment…
S N Khandelwal
Rs 700
Rs 700
0% off
Sarvavijayeetantram of Shree Shankar (Sanskrit & H…
S N Khandelwal
Rs 110
Rs 110
0% off