Tantrokta Dashmahavidya: Siddhi-Sadhna
Subhash Jain
Rs 1080
Rs 1200
10% off
Srikrsnayamalamahatantram with the Jnanavati Hindi…
Translated & Edited by Prof Ra…
Rs 810
Rs 900
10% off
Agama Rahasya (tantrokat-Sadhanaye) Hindi
Yogeshwaranand and Sumit Girdh…
Rs 360
Rs 400
10% off
Fetkarini Tantram (With Anjali-Swati Hindi Comment…
Translated by Swami Shatrughna…
Rs 405
Rs 450
10% off
Shatkarm-Vidhan (Sri Baglamukhi ke Vishisth Prayog…
Yogeshwaranand and Sumit Girdh…
Rs 400
Rs 400
0% off
Sri Baglamukhi Tantram (Hindi & Sanskrit)
Yogeshwaranand and Sumit Girdh…
Rs 300
Rs 300
0% off
Shat-Karma Deepika (With Anjali Hindi Commentary K…
Shri Krishna Vidya Vagish Bhat…
Rs 250
Rs 250
0% off
Sankhyan-Tantram (Sri Baglamukhi-Vidhanam)
Translatyed by Swami Shri Shat…
Rs 315
Rs 350
10% off
Daridrayadhavisini-Prayog (Lakshmi-Prayog) Kamlach…
Edited by 'Kulmartand' Pt. Mad…
Rs 160
Rs 160
0% off
Mantra - Sadhna (Mantra Sadhna dwara Sidhi ke Gopn…
Yogeshwaranand
Rs 180
Rs 180
0% off